Kuorevesi-järven kalastusyhdistys ry

Kuorevesi-järven alueelle perustettiin 13.12.2015 kaikkien kalastuskuntien yhteinen kalastusyhdistys.
Yhdistys aloitti toimintansa 2016 alusta, jolloin uudet säännöt ja pyydysmerkkihinnat astuvat voimaan. Yhdistyksen alue kattaa lähes koko Kuorevesi-järven alueen Suinujoelta Mäntän tehtaan alapuolelle,
missä rajanaapurina on Vitsakosken osakaskunta.
Yhdistykseen kuuluvat Suinula, Kavala, Liponsalmi, Särkilahti, Lahdenkylä, Vähäsalmi, Joensuu, Pitkäinen, Kaltila, Kivilahti, Kuoreniemi, Valtee osakaskunnat, Mäntän Atila-Juurakon ja Metsä-Boardin alapuoliset vedet. Kuorevesi-järven lisäksi kalastusyhdistyksen alueeseen kuuluu useita pieniä järviä ja lampia. Kuorevesi-järven kalastusyhdistyksen perustamiskokousaineisto liitteineen.

Kuorevesi-järven kalastusyhdistyksen kalastusmääräykset.

Facebook