Suinulan kyläyhdistys

Suinulan kyläyhdistys on kaikkia kyläläisiä varten perustettu, kyläläisten viihtyvyyttä ja etua ajava yhdistys. Se on toiminut jo vuodesta vuodesta 1980 (rekisteröitynä vuodesta 1986). Jokaisella kyläläisellä on mahdollisuus osallistua kaikkeen toimintaan. Kylätoimintamme pyrkii kokoamaan kyläläiset viihtymään yhteen järjestämällä mm. talvitapahtumia pilkki- ja hiihtokilpailuineen. Kesäisin kokoonnutaan onkimaan tai paistamaan makkaraa ja lettuja viihtyisille ranta-alueillemme. Lisäksi on järjestetty lauluiltoja sekä tehty retkiä mm. kylpylään ja jääkiekko-otteluun.

Ensimmäinen suuri (uudis)rakennushanke oli haapahirsisen Soimarinteen laavun rakentaminen 1997. Kesällä 2002 rakennettiin Suinutupa-kioski talkoovoimin. Syksyllä 2008 ilmestyi kyläyhdistyksen kustantama Suinulan raitilta-kyläkirja, joka kertoo kylän vaiheista aina sen syntymästä tähän päivään. Sen kirjoittamiseen osallistui 21 nykyistä ja entistä kyläläistä. Tätä kirjoitettaessa talvella 2014 Suinulassa on mahdollista surffailla internetissä valokuitukaapelia pitkin. Kyläkuituverkko rakennettiin 2013 loppupuoliskolla. Verkon tilaajana toimi Suinulan kyläyhdistys ja urakoitsijana Pohjois-Hämeen Puhelin Oy. Kylän oma lehti Suinulan Sanomat ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Viime vuosina kuntien panostus sivukylille on vähentynyt huomattavasti, niinpä Suinulassakin on otettu talkoilla hoidettavaksi kaksi uimarantaa, kansanhiihtoladut ja luistelukenttä. Kyläyhdistyksen ylläpitämät yhteiset uimaranta-alueet sijaitsevat Kuorevesi-järven rannalla Isoniemen ja Suinuraitin päässä. Isoniemessä sijaitsevat kaupungin maksulliset venepaikat. Suinurannan venepaikat on tarkoitettu kyläläisille ja ne ovat maksuttomia. Näiden lisäksi jatkuvaa huolenpitoa vaativat kyläkioski Suinutupa sekä kyläyhdistyksen omistama entinen koulukiinteistö, jonka kyläyhdistys hankki itselleen koulutoiminnan loputtua keväällä 2006. Sitä muuten lämmitetään talvisin puilla. Koulua kutsutaan nykyään kylätoimikunnan päätöksellä kylätaloksi. Tuttiraha 200 e kylän uusille tulokkaille ja lippu talonrakentajille on perinnettä.